Ochenta Radio

Retro Show Radio
Noventa, Ochenta, Setenta, Sesenta
Barquisimeto
RLMFM
Reggaeton, Ecología, Americana, Ochenta
Valencia